Patata

  • Category:
    Caracterización & FX
  • Work:
    Portada “Magazine de El Mundo”. Caracterización de Sergi Arola como patata
  • Photo:
    “Magazine El Mundo” cover. Character. Sergi Arola (famous spanish cook) as potato.
Related Entries